контакт с Унитех Ко ЕООД

9 ФАКТОРА, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРЕДИ ИЗБОР НА ОПАКОВЪЧНИ МАШИНИ

Както и всяка друга опаковъчна техника, има няколко неща, които трябва да се обмислят, преди да се вземе решение, когато става въпрос за получаване на ново машинно оборудване.

  1. 1.  Вид на материала

Започнете с определяне на вида на материала, с който трябва да се борави. Всеки продукт има своите характеристики и реагира различно на опаковане. Тази информация може да бъде много полезна при решаването дали се нуждаете от вертикална, хоризонтална или друг вид опаковаща машина.

2.  Вид на опаковката

Видът на опаковащата машина ще се определи от това дали ще използвате готови торбички или плоско фолио. Плоското фолио е икономичен опаковъчен материал за дълго производството на един размер опаковка. Въпреки това, готовите торбички на опаковащата машина по-лесно и бързо се сменят за различните асортименти отколкото плоското фолио на опаковащата машина.

Ако имате намерение да произвеждате повече от един размер опаковки, потърсете опаковащата машина с просто и лесно регулиране на размера на опаковката. Някои опаковащи машини имат по-лесно сменяне отколкото други, а някои, като хоризонталните опаковащи машини, могат да се справят само с един размер опаковка.

  1. Производствен капацитет

Помислете за това, което искате да постигнете по отношение на производителност. Въпреки че процентът на производство варира от един вид опаковаща машина към следващия, естеството на материала и размера на опаковката са това, което най-вече ще повлияе на резултата. По-големи размери опаковки ще изискват повече време за цикъл, което по този начин води до по-ниска скорост на производство, без значение от вида на опаковащата машина.

  1. Машинна здравина

В зависимост от боравеният материал и условията на труд в завода (много запрашена среда, ниски температури, дълги производствени часове), може да се наложи тежкотоварно оборудване. Уверете се, че опаковащата машина е проектирана и произведена за вашия тип материал и околната среда.

  1. Безопасността на оператора

Безопасността на оператора, разбира се, е приоритет, така че е важно да се има представа за устройствата за безопасност, включени в оборудването. Някои доставчици дават по-голямо значение на този аспект от други. Потърсете машини, оборудвани с предпазни огради, заключени врати и устройства за откриване на движение, които спират машината, когато се изисква достъп до опасната зона. Нараняванията могат да бъдат много скъпи за една компания, така че безопасното оборудване може да помогне минимизирането на тези разходи.

  1. Налично пространство

Оценка на наличното пространство във вашия завод е от съществено значение при избора си на опаковаща машина. Хоризонталните опаковащи машини са склонни да имат по-голям хоризонтален размер, докато вертикални опаковащи машини ще изискват повече място от гледна точка на височина.

  1. Бюджет

Излишно е да се споменава, мисленето за вашия бюджет е първично. Докато то може да изглежда като една огромна инвестиция, получаването на ново оборудване може да увеличи производителността ви и да ви донесе по-добри резултати с по-малко поддръжка. Изчисляване на възвръщаемостта на инвестициите е важно, за да се знае след колко дълго вашата инвестиция ще се изплати.

  1. След продажбено обслужване и местен сервиз

Потърсете за доставчик, който ще бъде в състояние да изгради дългосрочни отношения с вас и ще има офис или екип за подкрепа във вашия район. Това може да бъде напълно да промени ситуацията, когато имате нужда от техническо обслужване или резервни части бързо. Изберете доставчик, който винаги се опитва да получи нова технология, която може да ви помогне да се актуализира оборудването ви чрез преустройство, без да се налага да купувате ново, ако не е необходимо.

  1. Опитът на доставчика

Вашият доставчик има ли някакъв опит в тази индустрия? Компанията еталон ли е в индустрията? Събетерете информация за миналия опит на доставчика, който търсите. Избирането на доставчик, който е имал други клиенти, боравещи със подобни продукти, като вас, би било разумно.