Реконструкции и модернизация

За Унитех Ко, модернизацията е средство за постигане на бизнес целите на нашите клиенти. Виждаме предизвикателства като златна възможност да се доближим до нашите клиенти и да работим заедно, за да им помогнем да намерят решение. Искаме да им дадем повече надеждност чрез намаляване на тяхното време на престой, като по този начин им позволяваме да увеличат производителността си. С други думи, можем да превърнем старото оборудване в едно от най-съвременните оборудвания.

С течение на годините, нашите обширни програми доведоха до непрекъснатото подобряване на нашето оборудване. Възползвайте се от уменията и опита на екипа, който работи в партньорство с вас, за да оптимизирате своите съществуващи опаковъчни линии.

Първата стъпка е много проста: слушане на нашите клиенти, за да се разбере тяхното положение. След това, дали чрез разработване и инсталиране на нови модули, адаптирани към вашата ситуация или просто от слушане на една страхотна идея от вашите оператори, ние ще анализираме всеки възможен път за намиране на решение, което ви подхожда най-добре.

Нашите реконструкции и подобрения идват под формата на софтуерни ъпгрейди, механични части, електрически компоненти или комбинация от тях.

Ползи

  • Повишена производителност
  • Подобрена надеждност на оборудване
  • Намалени експлоатационни разходи
  • Повишена безопасност на служителите
  • По-бърза смяна

Реконструкции за безопасност

По отношението на стандартите за безопасност и сигурност на работното място – те се увеличават. Освен това, всяко нови промишлено оборудване е проектирано в съответствие с тези стандарти. Въпреки това, е важно да се гарантира същото ниво на сигурност с по-стара техника. Унитех Ко разполага със старши инженер по Стандарти и Безопасност, който да открие реконструкции за безопасност за оборудването Ви и да Ви помогне да ги приложите.

  • Ъпгрейд до стандарти
  • Защитни предпазители, светлинни завеси за безопасност, сензори, огради и др.
  • Оценка на безопасността