Полеви услуги

Унитех Ко предлага множество техници на разположение, които да пътуват до местополoжението на нашите клиенти, предлагащи услуги на клиента според специфичните нужди.

Нашите услуги:

  • Спешни ремонти и отстраняване на проблеми
  • Калибровка
  • Оптимизация
  • Монтаж и пускане в експлоатация
  • Одит на машина и/или линия
  • Обучение
  • Профилактика
  • Други при поискване