Обучение

Помогнете на вашите оператори да постигнат оптималната ефективност на машините.

Постигането на максималната производителност на вашето оборудване изисква обучение на операторите и персонала за поддръжка. Ние силно препоръчваме едно посещение на място на около един месец, след като оборудването е напълно поръчано, за да се гарантира, че монтажът и пускането в експлоатация отговарят на Вашите очаквания.

Обучението ще ви помогне да преодолеете:

  • Трудностите при усвояването на нови технологии за оператора
  • Липсата на знания на оператора за сложното, автоматизирано оборудване и липсата на опит на по-младите оператори
  • Липсата на време за обучение веднага след монтажа

Ако искате да получите предложение за обучение по поръчка за вашите специфични нужди, моля отговорете ни въпросника като натиснете тук.

Ползи от обучението:

  • По-добри настройки
  • По-бързи промени в продукта
  • По-лесно отстраняване на проблеми
  • Адекватна поддръжка
  • Повишаване на производителността