Калибриране

Ние знаем, че точното и повторяемо теглене е от жизненоважно значение за успеха на вашия бизнес, особено ако опаковате много скъпи насипни материали. Минимизиране на “подаръците”, е важно и за нашите клиенти и техните клиенти. Опаковки с поднормено тегло ще доведат на клиента недоволни крайни потребители, а с наднормено тегло – директно се оказва влияние върху рентабилността на нашите клиенти. Нашите сервизни специалисти знаят всичко за значението на точността при теглене. Функционалността, както и точността, се проверяват и калибрират – нашият опит показва, че това се отплаща.

Обикновено, всички теглилки се проверяват статично и динамично, и след калибриране те се проверят отново за повторяемост. Това включва: проверка при натоварване тегловните датчици, връзките на тегловните датчици, връзки против люшкане, лостове, остри ръбове и връзки на системата за контрол.

Този вид калибриране се извършва по признати и приети стандарти. Изчисления за изплащане могат да се използват, за да се илюстрира колко могат нашите клиенти да спестят чрез оптимизиране точността на теглото и да им помогне да се гарантират нулеви “подаръци” от продукта.