УНИТЕХ КО ЕООД – одобрен кандидат по проект №BG16RFOP002-2.015-0002

BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Получател на ваучер: УНИТЕХ КО ООД
Ваучер Тип 2, Група 1 „Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг“;

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА: 20 000,00 лв. от които 17 000,00 лева европейско финансиране и 3 000,00 лева национално финансиране. (процентно съотношение 85% европейско финансиране и 15% национално финансиране, според стойността, посочена на ваучера)

НАЧАЛО: 15.12.2020 г.
КРАЙ: 15.09.2021 г.