сертификат

Система за управление на качеството

Фирмата въведе Система за управление на качеството версия EN ISO 9001:2015. Обхвата на системата е Инженеринг & Производство на машини & Оборудване за Хранително вкусовата промишленост.

ISO 9001:2015 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт или услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента. Наличието на работеща система за управление на качеството осигурява единство в организацията по отношение на целите, усъвършенстване на съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на всички служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите.

Сертификацията е отражение на успешните усилия на управлението на фирмата за оптимизиране на дейността й и привеждането й в тясно съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015. Това е доказателство за създадена добра организация, ефективност на работа и силно мотивиран персонал, както и за стремежа на Унитех Ко ЕООД.