Рециклиране на пластмаса – предимства и недостатъци

Невъзможно е да си представим ежедневието си без пластмаса. Лека, издръжлива и евтина – този материал превъзхожда много други в много отношения. Пластмасата е навсякъде около нас – бутилки, торбички, кутии, хранителни опаковки и други предмети, които използвате в ежедневието. Чрез нейното рециклиране може да намалите своето въздействие върху околната среда.

Екипът на Унитех Ко споделя с вас какви са основните предимства и недостатъци на рециклирането на пластмаса? Струва ли си да губите време да разпределяте пластмасите, които могат да бъдат рециклирани? Ето отговорът.

Рециклиране на пластмаса - недостатъци

– По-добрият продукт не е гарантиран – не всички рециклирани предмети са качествени и безопасни за употреба. Те дори могат да съдържат по-токсични химикали.
– Повишени разходи – често изхвърлянето на пластмасовите продукти на сметището е много по-евтино от тяхната преработка. Често рециклирането се смята за екологично, но икономически неизгодно.
– Изисква стриктно изпълнение – ако не се случва правилно, има риск рециклирането да окаже неблагоприятен ефект върху околната среда. Ето защо е нужен стриктен контрол при третирането на рециклируемите продукти.
– Логистиката е твърде сложна – тоновете пластмасов боклук изискват транспортиране, сортирате, почистване, преработка. Често това може да се случва в отделни фабрики. За всичко това е нужно огромно количество енергия.

Рециклиране на пластмаса - предимства

– Намаляване на консумацията на енергия – транспортирането на суровини включва използването на енергия и то огромна. Преработката им също изисква значително количество енергия. Рециклирането на пластмаса консумира по-малко енергия от създаването на нови пластмасови продукти.
– Намаляване на замърсяването на водата и въздуха – отпадъците, идващи от промишлеността, днес са бич за природата. Ако пластмасовите продукти се използват повторно, а не се произвеждат от нулата, замърсяването значително може да бъде намалено. Рециклирането ще възпрепятства безразборното изхвърляне на пластмасови предмети на всевъзможни места.
– Повлияване на глобалното затопляне – производството на пластмасови продукти изисква изгарянето на отпадъци, водещо до повишаване нивата на парникови газове, които пък от своя страна са едни от главните причинители на глобалното затопляне.

Както видяхте има достатъчно причини, поради които трябва да рециклирате пластмаса. И все пак рециклирането на пластмаса няма да бъде достатъчно за решаване на всички наши екологични проблеми. Трябва също така да се уверите, че избягвате да купувате пластмасови изделия възможно най-често, за да можем да намалим производството на пластмасови отпадъци в световен мащаб.