Потенциалът на България като хъб за производство на специализирани машини

Рaзвитиeтo нa мaшинocтрoитeлния ceктoр e сред секторите с най-гoлямa вaжнocт зa бългaрcкaтa икoнoмикa пo oтнoшeниe пoвишaвaнeтo нa дoбaвeнaтa cтoйнocт, пoдoбрявaнe нa външнoтъргoвcкия бaлaнc и нa зaeтocттa. Факт е, че това е бранш, който може да се похвали с дълги традиции и играе значима роля за увеличаването на добавената стойност, подобряване на външнотърговския баланс и заетостта.
В последните години редица фактори, сред които глобализацията, навлизането на чуждестранни компании, технологичния напредък, иновациите – като изкуствен интелект, големи данни и добавена реалност, поставят високи изисквания по отношение на конкурентоспособността и технологичното развитие на компаниите, работещи в сектора.
Това означава, че те трябва да се стремят да постигнат висока производителност, да бъдат ориентирани към клиента, да търсят нови решения и модели. Освен това, за да бъдат конкурентоспособни на един толкова динамичен пазар, се налага да следват желанията на клиента и да търсят внедряване на съвременни технологии, които са екологични и отговарят на националните и европейските изисквания.
За щастие европейските програми дават възможност на много компании да внедряват ново оборудване и технологии, да увеличат производството, но и да привлекат нова работна сила.

 

Българско производство на машини

От друга страна в последните години България се утвърди като страна, която се формира като хъб за много инвестиции, а в това число и за производство на машини. Все повече западни компании виждат потенциала на страната и се възползват от конкурентното предимство, което тя има спрямо редица европейски държави.

Като причини за избора на големи компании са:

• икономическата и политическа стабилност
• финансова стабилност
• членство в НАТО и Европейския съюз
• стратегическото географско разположение
• най-нисък корпоративен данък в ЕС
• завишени амортизационни норми (на 50%) за инвестиции в нови машини
• производствено оборудване и апаратура
• компютри, периферни устройства и софтуер
• ползване на данъчен кредит по специалния ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн. лв., 5% данък върху дивидентите, 10% „плосък данък“ върху доходите на физическите лица, 1 процедура, 1 такса до 2 работни дни за вписване на фирма в електронния търговски регистър на Агенцията по вписванията, продължаващо подобряване на административната среда – премахнати или облекчени са 83% от всички режими предложени за облекчаване
• премахване на ненужните, облекчаване и прехвърляне на някои регулаторни режими на неправителствения сектор, най-ниските оперативни разходи в ЕС, стимули за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане.
Universal Technological Company може да ви предложи качествена и прецизна изработка на Специализирани машини за вашата индустрия. Научете повече в нашия уеб сайт.