Особености при производството на машини за хранително – вкусовата промишленост

Всеки, който работи в хранително-вкусовата промишленост, трябва да е запознат с начина, по който работи цялото направление за преработка на храни, както и множеството видове машини за преработка на храни. Само така може да се гарантира, че храната, която остава дълго време на рафтовете на магазини в супермаркетите не просто няма да се развали, но и не губи хранителните си компоненти. Но каква е ролята на машините за хранително-вкусовата промишленост и по-специално за преработката на храни?

Какво представляват машините за хранително-вкусовата промишленост

Разнообразието от машини, предназначени за хранително-вкусовата промишленост е огромно – от такива за обработка и преработка на храни, през такива, чиято цел е подобряване на вкусовите качества, до машини със спомагателни функции, като например за обработка, подготовка и опаковане.

Специализирани машини според вида индустрия

Насочени са към различни индустрии, всяка от които има своите специфики – пекарни, за месопреработвателни предприятия, за сладкарството, за млечната индустрия и други. Така, например, един производител на хляб и хлебни изделия ще търси машина за ефективно изпълнение на множеството и различни операции, необходими по време на пълен производствен цикъл, като измиване, отделяне, смесване, печене, замразяване и запечатване. В зависимост от изискванията и нуждите на операцията (и основното приложение за преработка на храни), машините за преработка на храни могат да бъдат проектирани и конструирани според това, дали са за обработка на твърди, полутвърди или течни хранителни продукти, на партиди или непрекъснат процес.
Ние от Унитех Ко, можем да ви предложим качествено производство на машини за хранително-вкусовата промишленост и други индустрии. В нашия уеб сайт можете да изберете машина според типа продукт или опаковка.
Голямата и широка гама от оборудване за преработка на храни може да бъде категоризирана и класифицирана по множество начини – например форма на крайния продукт, начин на работа, приложение и др.
Като цяло има няколко общи функции, чрез които машините за преработка на храни са подредени в групи – подготовка, механична обработка, топлинна обработка, запазване, опаковане.

Отделни части от машините за преработка на храни могат да имат някои уникални съображения и персонализации – обикновено въз основа на специфичните изисквания, функции и операции, които изпълняват.
Специфичната функция, за която е предназначено дадено оборудване, до голяма степен определя общия тип използвано оборудване.

Формата или състоянието, в което се преработва храната, оказва значително влияние върху конкретния тип използвани машини за преработка на храни, тъй като някои съоръжения за преработка на храни са по-подходящи за една форма над друга.

Здравословен и хигиеничен дизайн на машини за ХВП

Тъй като хранителните продукти, произведени и преработени от ХВП и преработващата промишленост, са предназначени за консумация, машините за преработка на храни, използвано за изпълнение на необходимите процеси и операции в единицата, трябва да е проектирано с оглед на здравните, хигиенни и санитарни стандарти и разпоредби. Тези стандарти и разпоредби подчертават изискванията, функциите и т.н., както и най-добрите практики, насочени към осигуряване на производството на безопасни храни и защита на общественото здраве и безопасност .