опаковки за храна

Опаковки за храна – последни изисквания

Светът ни е динамичен и постоянно поставя хората пред нови предизвикателства, които пък водят до налагането на нови изисквания за справяне с тях. Това важи и за хранително-вкусовата промишленост, която неспирно трябва да се нагажда към глобалните тенденции. Екипът на Унитех Ко селектира специално за вас кои са последните изисквания при опаковките за храна, така че те да са безопасни за нас хората.

Опаковки за храна - изисквания на Българското законодателство

Ето кои са изискванията за опаковане на храна по безопасен за хората начин.
В законодателството на България това се определя от Регламент (ЕО) № 2023/2006 на Европейската комисия. Той е свързан с добрата производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни.
Важно е да се отбележи, че законодателството се прилага за всички сектори и всички етапи на производството, обработката и разпространението на такива материали и предмети.
Според настоящите разпоредби, предприятията трябва винаги да бъдат в съответствие с отличната производствена практика, като създават, внедряват и гарантират прилагането на ефективна и документирана система за качество.
Освен това фирмите в бранша трябва да създават и поддържат ефективна система за контрол на качеството, защото то, в крайна сметка, е важно за всички клиенти.
За да бъде работата на възможно най-високо ниво, е важно също така да се създават и поддържат необходимата документация на хартиен или електронен носител по отношение на спецификации, производствени формули и процеси, които се отнасят до безопасността на отделния продукт и на различните производствени операции. Изрядната документация винаги подпомага безопасността и удовлетворението на клиентите.
И още: добрата производствена практика обхваща предмети като контейнери, опаковки, хартия, картон, мастило и лепила, които могат да влизат в контакт с храни.

Системи за гарантиране качеството при опаковане за храна

Важна е и темата за системите за гарантиране на качеството при опаковането на храна. Те трябва да отчитат познанията и уменията на персонала, както и организацията на помещенията и оборудването и размера на бизнеса, за да не се превърнат в прекален товар за него.
Самите системи за контрол на качеството пък обикновено включват наблюдение на въвеждането на добра производствена практика и определяне и коригиране на мерки, които не отговарят на изискваните стандарти, става ясно още от документа, влязъл в сила на 1 август 2008 г.
Разбира се, тъй като през 21 век все по-съществен става въпросът за опазване на околната среда, насърчава се използването на екологично чисти и рециклируеми контейнери и опаковки за храна. Това подпомага ограничаването на отпадъците от продуктите, които консумираме ежедневно, така че да живеем на една по-чиста и здрава планета.