Оборудване за производството на хранителни продукти

Производството на хранителни продукти обхваща различни отрасли на хранително вкусовата-промишленост (млекопреработване, месопреработване, хлебопроизводство, сладкарска промишленост, винарна индустрия, пивопроизводство, производство на безалкохолни напитки и др.). Основно задължение на всеки производител на храни е да спазва всички стандарти за безопасност и да прави качествена, здравословна и годна за консумация храна. Това задължение с пълна сила се отнася и за производителите на оборудване, които също трябва да спазват законовите стандарти за качество и безопасност, както и да осигурят спазването на хигиенни условия на труд. В същото време, както и във всички останали сфери, така и в хранително вкусовата-промишленост навлизат иновации като Internet of Things, различни облачни платформи и модерни средства за автоматизация, които оптимизират както производствените процеси, така и безопасността на продукцията.
Ето защо в тази статия Унитех Ко ще направи кратък преглед на най-съвременните видове оборудване за производство на храни, както и ще разгледаме необходимите процедури и стандарти за работа с тях.

Съвременни методи в производството на хранителни продукти

През последните години хранителните предпочитания на българите значително се промениха и изискванията към здравословността и безопасността се повишиха. Нарасна търсенето и на т.нар. удобни храни (convenience food), което провокира навлизането на все повече иновации в сегмента на пакетирането като автоматизирането на редица процеси, както и увеличаването на цената на квалифицирания труд. Основна тенденция при опаковъчните технологии e, че те са насочени към запазване на количеството полезни хранителни вещества на готовите продукти, удължавайки срока им на годност без негативен ефект върху вкуса и качеството им.
Независимо дали става въпрос за оборудване за преработка на месо, печива, захарни и сладкарски изделия и др., се наблюдава засилен стремеж към повишаване на прецизността и намаляване на загубите на суровини, както и оптимизиране на енергийната ефективност. В следствие на ускореното навлизане на Industry 4.0 и Internet of Things в технологиите се наблюдават тенденции като висока степен на автоматизация, дигитализация и роботизация.