Модерни решения за автоматизация на производството

За производствените компании днес всичко се променя много бързо. Бизнесът по проектиране, производство, доставка, дистрибуция и продажба на стоки става все по-глобален и конкурентоспособен, а за да успее един производител да бъде на върха, трябва да се стреми да бъде в крак с новите технологии.
Производствените компании трябва да бъдат по-пъргави, внимателни и иновативни от всякога в начина, по който правят бизнес. Производството често е дейност, свързана с други страни, партньори и компоненти, които понякога дори не се виждат, но трябва да се обединят, за да се получи крайният продукт.

Модерно производство

Модерното производство е силно взаимосвързано и зависимо от глобалната верига на доставки. Например, за да се създаде един автомобил, трябва да се съберат всички части от него. Не можете да пуснете кола, в която липсват фаровете или уплътненията на стъклата. И всяко забавяне поради проблеми с някой от компонентите, оказва значително отражение както за производителите, така и за техните клиенти.

Модерни технологии в производството – ERP, loT

Ето защо на помощ тук идват технологиите като ERP (система за бизнес планиране на предприятието), IoT, – „Интернет на нещата“ (IoT), изкуствен интелект, повсеместни мрежи и свързаност, големи данни, добавена реалност и всичко това, за да се създаде по-интелигентен и автоматизиран процес в производството.
Огромното количество данни, генерирани от тези системи, подкрепя възхода на „интелигентната фабрика“ – тази, при която тези данни след това се анализират от системи за изкуствен интелект, даващи препоръки за това какви действия трябва да бъдат предприети за подобряване на работата. Много експерти твърдят, че инвестиции в този подход носят редица ползи.

Стандарт за интелигентна фабрика

Високите нива на автоматизация се превръщат в стандарт в интелигентната фабрика: това става възможно чрез гъвкава мрежа от производствени системи, базирани на кибер-физическа система, които до голяма степен автоматично контролират производствените процеси. Гъвкавите производствени системи са в състояние да реагират в почти реални условия, позволяват радикално да се оптимизират вътрешните производствени процеси.
Ето защо бъдещето е в интелигентната фабрика. А тя трябва да се превърне в стратегическа цел за производствените компании, които искат да бъдат конкурентоспособни по целия свят.