Как се автоматизира производството на машини

През последните две десетилетия автоматизацията на производството трансформира естеството на заетостта и икономиката на много сектори. Днес сме на прага на нова ера на автоматизацията: бързият напредък в роботиката, изкуствения интелект и технологиите позволяват на машините да съперничат или да превъзхождат хората в редица работни дейности, включително такива, които изискват когнитивни възможности.

Нова ера за автоматизацията на машините

Редица компании, които вече са възприели автоматизацията, а и тези, които тепърва започват да се съобразяват с последиците от тази нова ера на автоматизация – трябва да вземат предвид няколко перспективи: какво може да се постигне в автоматизацията с напредъка на технологиите; какви фактори освен техническата реализация да се вземат предвид при вземане на решения за автоматизация; къде и колко да автоматизираме, за да се възползваме най-добре от стойността от автоматизацията в дългосрочен план .

Всяка година все повече и повече бизнеси решават да се насочат към автоматизация на производството. Това от своя страна намалява броя работни човекочасове и спестява милиони евро разходи. И все пак не всеки един процес може да замести човешкия труд и ум. Затова, въпреки че производството е една от най-автоматизираните индустрии в световен мащаб, все още има значителен потенциал за автоматизация на производствените обекти, както и в свързани функционални области като веригата на доставки.

Фактори влияещи върху автоматизиране на машините в производството

Техническата осъществимост е, разбира се, необходимо условие за автоматизиране на дадена трудова дейност или сбор от дейности, но далеч не е единственият фактор, който компаниите трябва да вземат предвид, когато решават какво и как да се автоматизира в производството. Наред с това трябва да се вземе предвид разходите за разработване и внедряване, както на хардуера, така и на софтуера за автоматизация.

Цената на труда и свързаната с динамика на търсенето и предлагането: ако работниците са достатъчно и значително по-евтини от автоматизирането на машините, това може да бъде решаващ аргумент срещу това или за автоматизиране само в ограничена степен.

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид, е ползите от заместването на човешкия труд, включително по-високи нива на продукция, по-добро качество и по-малко грешки.
Въпреки че е изкушаващо производителят да разглежда автоматизацията предимно, като лост за спестяване на труд, тези други предимства често са по-големи от тези при намаляване на разходите за труд.