лична хигиена в хвп

Инструкция за лична хигиена на персонала в ХВП

Хранително-вкусовите предприятия са изключително важна част от индустрията в една страна. Те предоставят на обществото храна от първа и друга необходимост, която трябва да бъде чиста, качествена и вкусна. Ето защо днес избрахме да споделим с вас кои са най-важните инструкции за лични хигиена на персонала в ХВП.
Макар че ядем, за да живеем, а не обратното, храната има съществено значение в ежедневието ни. До голяма степен именно от нея зависи какво ще бъде здравето ни. Затова е добре тя да бъде с добър произход и отлична хигиена.
Ето някои правила, които задължително трябва да се спазват от персонала в хранително-вкусовите предприятия в страната.

Под личната хигиена на персонал в ХВП се разбира:

· медицински преглед;
· използване на чисти санитарни дрехи за работа;
· поддържане на чистота на кожата на ръцете, тялото, устната кухина.

Правила за работа в ХВП

Служителите са задължени да поддържат високо ниво на лична хигиена по време на работа и да спазват следните правила за работа. Това включва:

· почистване на работното място;
· почистване на работното облекло;
· косата с дължина под раменете да бъде прибрана и вързана отзад;
· мъжете следва да бъдат гладко избръснати.

Също така, задължение на работниците е да притежават валидна здравна книжка и да я подновяват периодично. Тези книжки се съхраняват при управителя на обекта, като регулярно се следи за валидността им.
Служителите трябва да поддържат ръцете си чисти и да ги мият старателно преди започване на работа, както и след всяко посещение на битовите помещения и тоалетните.

Забрани в хранително-вкусовата промишленост

В работния процес не се допускат никакви действия в работните помещения, които биха довели до замърсяване на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовите продукти като. Забраняват се:

  •         пушене, дъвчене, хранене и други нехигиенични актове;
  •         кихане и кашляне върху суровините, полуфабрикатите и готовите изделия;
  •         пипане на носа, устата и главата; пипане на пода и стените и други повърхности със съмнителна чистота.

В предприятие от хранително-вкусовата индустрия на работа не се допускат хора със заболявания като жълтеница, диария, повръщане, треска, възпалени гърло, нос и очи, кожни болести, заразни болести.

Във всяко ХВП има задължително работно облекло, което следва да бъде изрядно и чисто. Носенето му извън работното място е забранено.

Спазването на лична хигиена в хранително-вкусовата промишленост е от съществено значение за безопасното развитие и качество, както на продуктите, така и на нас самите, като консуматори. Ние от Унитех Ко призоваваме всички производители да спазват всички тези минимални изисквания за лични хигиена на работното място.