Иновации в опаковъчната индустрия

Опаковъчната индустрия преживява момент на трансформация, породена от научни изследвания в областта на технологиите и новите ценности, свързани с екологичните опаковки. Поради тази причина предстоящите иновации в бранша са много и разнообразни.
Опаковъчна индустрия – тенденциите през 2021

Екологични опаковки

Опаковъчната индустрия е на кръстопът, тъй като както на правителствено, така и особено на потребителско ниво, се изисква да предлага устойчиви алтернативи за опаковане. Поради тази причина изследванията и иновациите са насочени най-вече към намиране на екологични решения.
Намаляването на използването на пластмаса се превръща в приоритет, както и понижаването на въглеродния отпечатък, който може да бъде значително повлиян от избора на един вид опаковка пред друг.
Използване на иновативни материали за опаковане
Това е напредък, който се движи най-вече от хранителната индустрия, тъй като е пряко свързана с крайния клиент. Появяват се нови екологични материали, като биопластика на основата на растения.

Оптимизация на разпространението

Въпреки, че до този момент този показател беше отхвърлен в полза на други тенденции и иновации в опаковането, създаването на устойчив логистичен цикъл, който е успешен при довеждането на продукта до потребителя в добро състояние за консумация, ще бъде от ключово значение през следващите години.
Това е особено необходимо за нетрайни стоки (предимно храни и фармацевтични продукти), тъй като изчисленията показват, че неконсумираната храна причинява значителни емисии на въглероден диоксид. В това отношение интелигентните етикети ще играят основна роля, тъй като те могат да съветват потребителите относно състоянието на храната, която ще се консумира, предотвратявайки изхвърлянето на храни, които все още са добри и увеличавайки безопасността за крайните потребители.
Всичко това показва, че хранително-вкусовата промишленост не изостава от световните тенденции, а дори напротив – играе важна роля в тях. С повишаване на екологично чистите продукти и намаляване на отпадъците, индустрията тепърва ще играе важна роля за по-добрия и по-качествен живот на планетата.
Унитех Ко ЕООД предлага на своите клиенти висококачествено и прецизно производство на пакетиращи машини за вашата индустрия.

– Вертикални пакетиращи машини

– Хоризонтални пакетиращи машини

– Ротационни пакетиращи машини

– Флоупак пакетиращи машини

– Термоформинг пакетиращи машини