Еко тенденции в производството на опаковки

Днес, благодарение на технологичните иновации, производителите в хранително-вкусовата промишленост отделят сериозно внимание и върху развитието на своите опаковки (етикетирането и удължаването на срока на годност).
Universal Technological Company може да ви предложи изработка, разработка, инженеринг и производство на пакетиращи машини за вашата производствена линия.
За да бъде успешен един производител днес, наред с качеството на продукта, трябва да търси и устойчивост в целия процес – от създаването му, до опаковането. Повече рециклиране, разбира се, е задължително за всеки един производител. Въпросът е как да се осигури нетен положителен ефект върху околната среда и икономиката. За да бъдат рециклирани, опаковките след консумация трябва да отговарят на дълъг списък от изисквания, а производителите, които се опитват да изпълнят тези изисквания, може да се наложи да използват повече материали и енергия.
Освен това, фактът, че опаковъчният продукт е предназначен за рециклиране, не означава автоматично, че ще бъде рециклиран. И дори да бъде рециклиран, отпечатъкът върху околната среда може да не се подобри. Истината е, че повечето технологии за рециклиране изискват много енергия и качеството на възстановения материал е по-ниско от необработения материал. Следователно проектираната опаковка често има по-малко от желаното нетно въздействие върху околната среда. И това дори не включва ефектите от наличието на по-малко суровина за изгаряне, за да се възстанови енергията.

Еко опаковки

Затова, на фона на настоящия контрол върху пластмасовите опаковки, производителите проучват редица еко инициативи и алтернативи, за да създадат възможно най-добрите еко опаковки. Такива алтернативи са растителните влакна, като микрофибрилираната целулоза (MFC), където растителните влакна се разграждат до микро нива и се възстановяват, като опаковъчен материал.

Друга тенденция във възход е увеличеното използване на биопластмаси за заместване на стандартните пластмаси на основата на изкопаеми горива.

Намаляването и премахването на опаковки от някои продукти, като например от насипни хранителни, е доходоносен начин за минимизиране на материалите и най-вече въздействието на опаковките върху околната среда.

Все пак клиентът е част от процеса на промяната. Марките, които комуникират и обучават своите клиенти как да използват и да изхвърлят опаковките отговорно, са ключът към успеха във всякакви области.