Важни аспекти при изработката на дозираща машина

Дозиращите машини се използват в най-различни индустрии. Техните приложения са широки – от храни и напитки до продукти за домашни любимци, промишлени химикали, пестициди, санитария и много други.
За да се проектират правилните дозиращи машини според конкретните нужди, е важно да бъдат разбрани основните компоненти на системата и как суровините, с които се работи, взаимодействат с тях.

Компоненти на дозиращите машини

Основните компоненти на дозиращите машини са резервоарът за съхранение, дозиращия механизъм, устройството за измерване, сензорите за околната среда и контролните уреди. Въпреки че съществуват изключения и уникални спецификации за много различни системи, има основни неща, които трябва да се имат предвид, когато става въпрос за проектиране на подобен апарат.

Характеристики на суровината при дозиращите машини

Наличието на добро разбиране и точен запис на характеристиките на суровината изключително много помага при проектирането на добрата дозираща машина. Трябва да се обмислят най-добрите практики за съхранение и работа със суровината, физичните и химическите свойства, с какво реагира и други.
Това са най-важните характеристики на суровините: рН, вискозитет, специфично тегло, предпочитана температура на процеса, водоразтворимост, мастна разтворимост, химични взаимодействия, корозивност, съдове за съхранение.

Дозираща система за дозиране

Изборът на правилната дозираща система играе жизненоважна роля при проектирането на системи за дозиране. И тук трябва да се обърне голямо внимание на материалните характеристики.
Важно е да се помисли за реакциите, които суровината може да покаже с метали, ерозивни повреди, които могат да възникнат от суспендирани твърди вещества, както и за течливостта на суровината.

Измервателен уред при дозиращите машини

Правилният измервателен уред ще гарантира, че се използва точното количество суровина. Повечето измервателни уреди за течност са или обемни или устройства с масов поток. А за сухи смеси – обемни или тегловни.
Имайки предвид тези главни съображения, можете да работите с производителя на вашето оборудване по-ефективно и да проектирате системи за дозиране, които работят най-добре за вашите нужди.